Search

Ein gwaith gyda Thir Pori Rhos

Mae CARAD yn falch i fod yn rhan o Gynllun Tir Pori Rhos a lansiwyd gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed.  Mae prosiect newydd a ariennir trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Ddatblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Fe fydd CARAD yn darparu’r celfyddydau, treftadaeth a pheth elfennau o’r cynllun sy’n ymwneud â gweithio’n agos gyda’r gymuned, gan gynnwys gweithgareddau ac arddangosfeydd.  Cysylltwch â ni’n uniongyrchol neu ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed am ragor o wybodaeth.

Mae tir pori rhos yn gynefin pwysig sydd wedi diflannu o reolaeth amaethyddol dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r prosiect bywyd gwyllt ac amaethyddiaeth hwn yn ceisio ei ailsefydlu o dan reolaeth draddodiadol er lles ffermwyr a thirfeiddianwyr, a’r bywyd gwyllt lleol. 

Yn draddodiadol mae tir pori rhos wedi bod yn ardaloedd sydd llawn o wair a thir pori brwyn.  Yn bennaf glaswelltiroedd corsiog ydynt, yn cael eu rheoli gan wartheg yn pori ar raddfa isel.  Mae’r strwythur amrywiol yn cefnogi bywyd gwyllt sy’n bwysig yn rhyngwladol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.