Search

Pwy yw Pwy!

Catherine Allan

Rydw i’n gweithio i CARAD fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr a Chyd-Gyfarwyddwr gyda Krysia Bass.  Rydw i’n aelod sylfaenol o’r elusen ac wedi treulio blynyddoedd yn gweithio mewn datblygu cymunedau a’r diwydiannau creadigol.  Rydw i’n artist sy’n gweithio mewn amrwyiaeth o gyfryngau.  Mae gennyf ddiddordeb mewn iechyd a lles ac yn parhau i weithio gyda CARAD oherwydd y newidiadau personol a chymunedol positif rydw i wedi gweld y mudiad yn hyrwyddo.  Rydw i hefyd yn cael fy ysgogi wrth weld yr effaith economaidd arwyddocaol mae celf a gwaith treftadaeth yn cael ar y gymdogaeth.

Peter Cox

Peter Cox ydw i, dramodydd a sgrin-awdur, ac ymgodymwr swyddogol CARAD gyda’r Ddraig!  Rydw i wedi ymwneud â CARAD ers 1991, ac yn Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr am 12 mlynedd.  Fel Ymddiriedolwr cyfredol rydw i’n cynnig gwybodaeth ac arweiniad sector strategol ac yn gyfrifol dros faterion safle ac adeiladu, adeiladwaith arddangosfa ac yn darparu digwyddiadau.

Krysia Bass

Krysia Bass ydw i, a rydw i wedi gweithio gyda CARAD ers y dechrau mewn nifer o swyddogaethau fel gwirfoddolwr, arweinydd gweithdy, creu arddangosfeydd, ac ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr a Chyd-Gyfarwyddwr ochr yn ochr â Cath.  Pan nad wyf yn y swyddfa, rydw i’n treulio amser yn fy rhandir neu’n printio fy ffabrig fy hun gan greu eitemau defnyddiol a lliwgar.

Mary Elster

Trustee

Aster Woods

Aster ydw i, Swyddog Prosiect Digidol CARAD!  Rydw i’n cynnal ein cyfryngau cymdeithasol, cadw’r wefan hon yn daclus, ac yn gwneud digwyddiadau amrywiol a phrosiectau eraill hefyd – gan gynnwys bywluniadau a Chlwb y Ddraig!  Pan nad wyf yn codio neu’n gwneud gwaith celf, rydw i’n cerdded neu’n treulio amser gyda fy mhedair cath.  Mae gennyf uchelgais i weithio’n broffesiynol ym myd amgueddfeydd, ac ar hyn o bryd yn ymarferydd celfyddydol sy’n ymwneud â’r gymuned gyda chefndir mewn theatr a beirniadaeth ymarferol.

Jose Worgan

Trustee

Tess Mitchel

Trustee

Naoko Takiguchi

Rydw i’n cynnig cymorth gweinyddol cyffredinol i gyfarwyddwyr CARAD.  Fi yw’r cyswllt cyntaf fel arfer pan mae pobl yn ffonio ac e-bostio CARAD.  Pan nad wyf yn gweithio yn CARAD, rydw i’n dilyn fy niddordeb fy hun mewn athroniaeth, seicoleg ac ysbrydolrwydd.  Rydw i hefyd yn therapydd cyfannol, ymarferydd a hyfforddwr cynghori.

Heather Curry

Trustee

Jess Tyler

Trustee

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.