Search

Prosiectau

Grŵp Cynllunio ac Ymchwil

Mae CARAD yn ailddatblygu Amgueddfa Rhaeadr er mwyn ymestyn gofod yr oriel.  Rydym eisiau adeiladu ar ein ymgynghoriadau cymunedol blaenorol a chyfredol, sy’n rhoi i ni destunau newydd a syniadau diddorol i’w harchwilio.  Fel gyda phrosiectau cymunedol llwyddiannus y gorffennol, rydym eisiau dod â grŵp o bobl sydd â diddordeb at ei gilydd i weithio gyda chynllunydd proffesiynol er mwyn dod â’r syniadau’n fyw.  Fe fyddwn yn dysgu oddi wrth ein gilydd a chreu gofod newydd gwych.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymchwil, cynllunio gwagleoedd neu arddangosfeydd neu eisiau bod yn rhan i ddarganfod eich diddordeb, cysylltwch â ni.  Mae hwn yn gyfle cadarnhaol, sy’n edrych tuag at y dyfodol a fydd yn effaith hir dymor ar ein cymuned leol, ysgolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.
Rydym yn ofalus ynghlŷn â diogelwch Cofid ac fe fyddwn yn trefnu cyfarfodydd sy’n ddiogel o ran Cofid, gan ddechrau ym mis Gorffennaf yn unol â chanllawiau.
Cysylltwch â ni erbyn diwedd mis Mehefin i ddechrau:
e-bost: all@carad.org.uk
Ein tudalen Facebook: CARAD Rhayader Museum and Gallery
Os nad oes gennych fynediad at y rhyngrwyd, rhowch nodyn drwy ein drws.
Neu ffoniwch 01597810561 (er nad yw’r rhif hwn yn cael ei fonitro bob dydd.) 

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.