Search

Astudiaethau Natur

Ysbrydolwyd gan Natur

Rydym yn neilltuol o ffodus yng Nghymru i fyw mewn gwlad fach, brydferth sy’n llawn o amrywiaeth hynod, o olygfeydd godidog a bywyd gwyllt syfrdanol.  Wedi’i leoli yng nghanol Cymru, ar lan afon Gwy, mae Rhaeadr ein tref fechan yn le wirioneddol arbennig.  Mae’r ffilm hon yn rhoi mewnwelediad i’r byd naturiol sydd o’n cwmpas, ac fe’i cynhyrchwyd mewn partneriaeth â grŵp natur lleol, Rhayader by Nature. 

Enwau Gwerinol ar gyfer y Gêm Fronfraith Fawr

Gwasgwch ar yr enwau rydych meddwl sy’n gywir am Fronfraith Fawr!

Mae’r Fronfraith Fawr yn aderyn hyfryd, gyda chân nodedig (rhyw fath o sain cleciau) sy’n codi’n uwch mewn tywydd gwyntog!  Mae’n cael ei ddrysu gyda Bronfraith y Grug sydd ychydig yn llai.  Y ffordd orau o’i adnabod: os ydy e’n llai nag aderyn du, yna bronfraith y grug ydyw. Yn fwy? Bronfraith Fawr!  Maent yn ymddangos yn rheolaidd mewn llên gwerin lleol, gydag ambell i chwedl yn dweud eu bod yn fyddar, yn siarad saith iaith, neu’n tyfu pâr o goesau newydd bob degawd.

Pos Jig-so’r Barcud Coch

Mae’r Barcutiaid Coch yn chwarae rhan amlwg yn ein hamgylchedd lleol yma yn Rhaeadr, ond nid oedd wastod fel hyn!

Oherwydd pobl yn casglu wyau (hobi poblogaidd yn ystod y rhan fwyaf o’r 20fed ganrif) ynghyd ag erledigaeth roeddynt bron wedi diflannu, ac wedi gostwng i lond llaw o barau cenhedlu.  Ym 1990, roedd ond ychydig o ddwsinau o farcutiaid coch yn y DU; 30 mlynedd yn ddiweddarach mae dros 10,000.  Darllenwch fwy am y llwyddiant aruthrol yma.

Mae Rhaeadr yn gartref balch i Fferm Gigrin, lle mae’r orsaf fwydo wedi bod yn allweddol  yng nghadwraeth y rhywogaeth farweddog hwn.  Mae bellach yn wir atyniad Cymreig i ymwelwyr ac yn werth ymweliad.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.