Search

Hanes Lleol

Mae Rhaeadr yn dre sydd â threftadaeth gyfoethog.  Ymchwiliwch yr iaith leol trwy gymryd rhan yn y cwis – a gwiriwch ein geiriadur ar dafodiaith sydd isod!

Rhannwch eich canlyniadau cwis ar gyfryngau cymdeithasol ac ymunwch yn y drafodaeth.

Traddodiadau a Newidiadau 2020

Pobl lleol yn myfyrio ar gyfnod y Nadolig, beth mae’n golygu iddynt, a’u hanesion eu hunain.

Fel gyda llawer o bethau eraill yn ystod  cyfnod pandemig y coronafeirws, fe wnaethpwyd hyn o dan gynfyngiadau cadw pellter.  Cafodd ei recordio’n bennaf dros Zoom, gydag ansawdd y fideo a sain sy’n ran ohono.  Dyma sut oedd ein bywydau yn ystod 2020.

Gyda diolch i’n cyfranwyr:
Kerena Pugh, Ellen Cox, Jane Narborough, Sandra Betty, Catherine Allan, Krysia Bass, Jen Newman, Jill Exton, Pippa Boss, Ric Johnson, Reverend Lance Sharp, Del Ho Sang, and Naoko ‘ Yogi’ Takiguchi.
Ein tîm cynhyrchu: Catherine Allan, Krysia Bass, Matt Rose, and Aster Woods
Diolch arbennig i Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, am ddefnydd o’i araith o fis Rhagfyr 2020 yn ymwneud â chynfyngiadau’r coronofeirws
Gwnaed yn bosibl gan Gronfa Gydlyniad Cymuned Llywodraeth Cymru.

 

Ymddiheurwn ond ar hyn o bryd mae cwis llafar Rhaeadr ond ar gael yn Saesneg.

Chwedl y Ddwy Goeden

Mae chwedl Coed Nadolig Rhaeadr a Chwmdeuddwr yn draddoliad lleol pwysig.

Gwyliwch y ffilm amdano yma!

Cafodd ei wneud yn 2014, gyda darn o ffilm wedi’i ddyddio’n ôl i’r 90au cynnar.

Cynhyrchiwyd a chyfarwyddwyd gan Alan Samuel, Ric Johnson a Toby Hay.

 

Tlysau Rhaeadr

Mae’r fideo hwn yn disgrifio darganfod Tlysau byd enwog Rhaeadr, casgliad Rhufeinig, sydd ar hyn o bryd yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Prydeinig.

Mae hefyd yn rhoi manylion am ddarganfyddiad Torch Llanwrthwl o’r Oes Efydd, sydd ar hyn o bryd yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Cynhyrchiad Grŵp Ffilm Gwirfoddolwyr CARAD, mis Mehefin 2011
Cefnogwyd gan Redweather Productions
Gyda diolch i’r holl gyfranwyr.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.