Gwirfoddoli gyda CARAD

Mudiad sy’n cael ei lywio gan wirfoddolwyr yw CARAD, yn cael ei gefnogi’n rhan amser gan staff cyllid, gweinyddol a phrosiect.  Cysylltwch â ni os ydych eisiau ymuno â’r tîm.
Credwn bod y celfyddydau a threftadaeth yn perthyn i’w gilydd.   Crëwyd yr elusen hon gan bobl leol ar gyfer ein  cymuned ni – gan ddefnyddio’r celfyddydau i gyfathrebu, cofnodi a dathlu eu treftadaeth a hanesion.
Rydym yn cynnig cyfleoedd i bawb i gymryd rhan!
Mae swyddogaethau gwirfoddolwyr sy’n addas i nifer o ddiddordebau, a galluoedd.  Efallai bod gennych sgiliau i’w  cynnig sydd ddim ar y rhestr isod!

Fe fydd eich cymorth yn amhrisiadwy i ni ac os oes gennych awr neu ddiwrnod yn rhydd cysylltwch â ni.  Rydym yn dîm cyfeillgar a chroesawgar lle mae paned bob amser ar gael.

Swyddogaethau Gwirfoddolwyr (Darperir Hyfforddiant)

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Siop

Garddwr

Marchnata a Thaflenni

Cymorth Cyfryngau Cymdeithasol a Gwefan

Dylunydd Graffig

Cymorth Swyddfa

Mân Swyddi a Chynnal a Chadw

Codi Arian

Cymorth Archif Amgueddfa

Gwneuthurwr Ffilm/Golygydd

Trefnydd Digwyddiadau/Cynorthwyydd

Dosbarthu Posteri

Diweddaru Gwefan/Cynllunydd

Stiward

Gwyliwch Peter Cox, ein Ymddiriedolwr o fri a chyfaill da, yn siarad am fod yn Ymddiriedolwr a’i ysgogiad i gymryd rhan.

Cynhyrchwyd y fideo hwn ar gyfer Wythnos Ymddiriedolwyr PAVO 2020.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.