Search

Dirgelion Elenydd

Nodweddion hanesyddol yn cuddio yn y tirwedd o’n cwmpas

Dirgelion Elenydd: Lluest Abercaethon

Ydy’r fferm adfeiliedig hon ger Rhaeadr yn dal cyfrinach sy’n 4,000 mlwydd oed?

Mae Jenny Hall a Paul Sambrook o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, yn rhannu’r canlyniadau o ymchwiliad i Garnedd Cylch sy’n bosibl yn dyddio o Oes yr Efydd ac wedi’i leoli yn nyffryn Clettwr ger Craig Goch.

Dirgelion Elenydd: Maenhir

Beth all chwedlau lleol a mapiau hynafol ddysgu i ni am y maen dirgel hwn?

Mae Jenny Hall a Paul Sambrook o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, yn rhannu’r canlyniadau o ymchwiliad i Faenhir, cofadail sy’n bosibl yn neolithig yng Nghwm Elan.

Dirgelion Elenydd: Carn Ricet

Faint ydych chi’n gwybod am gwningaroedd cwningod canoloesol, archaeoleg Fictorianadd, a’r gweunydd porffor?

Ymunwch a Paul a Jenny o Trysor, Ymgynghoriaeth Archeolegol a Threftadaeth, wrth iddyn nhw ymchwilio carnedd o Oes yr Efydd a gwrthgloddiau eraill ger Cwmystwyth a Phont ar Elan gan ddefnyddio mapiau hanesyddol o’r ardal a thechnegau delweddaeth blaengar.

Gyda diolch i Stephanie Kruse, Swyddog Treftadaeth Ddiwylliannol yn Elan Links.

 

Hawlfraint Trysor 2021.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.

You can view which ones and what they do by clicking this button.