Welcome to the Shop!

Ar hyn o bryd mae CARAD yn gweithredu yn Saesneg yn unig yn y siop. Ymddiheurwn dros unrhyw anghyfleustra a gobeithiwn gynnig gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol. Diolch am eich dealltwriaeth.

CARAD currently operates in English only in the store. We apologize for any inconvenience and hope to offer a service through the medium of Welsh in the future. Thank you for your understanding.